Antoni Rutka

Biogram Eksperta

Antoni Rutka - doradca w zakresie aplikowania o środki UE

Magister socjologii pracy, studium doktoranckie z Zarządzania (1998-2001r.), doradca zawodowy, ekspert krajowy (lista MRR) oceniający od roku 2005 projekty w ramach EFS i ERRF. Autor i realizator (w charakterze trenera, mentora, konsultanta) projektów unijnych z obszarów realizowanych przez partnerów krajowych i zagranicznych (Niemcy, Dania, Szwajcaria) w zakresie aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, zatrudnienia i integracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, adaptacyjności pracowników i pracodawców, modelów kształcenia zawodowego, przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu, wsparcia doradczego i inwestycyjnego dla przedsiębiorstw.

Stała współpraca ze środowiskiem pracodawców - ekspert PKPP Lewiatan, założyciel i funkcyjny działacz regionalnych i branżowych związków pracodawców (Zielona Góra, Opole, Poznań, Warszawa). W latach 1996-2008 wiceprzewodniczący Krajowej Rady Koordynacyjnej Krajowej Sieci Usług dla MSP przy PARP, a w latach 2000-2008 członek Naczelnej Rady Zatrudnienia przy Ministrze Pracy i Polityki Społecznej. Ponad 40 lat doświadczeń w organizowaniu i realizacji działań szkoleniowych z obszaru przedsiębiorczości.

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater