Rada ekspertów

Rada Ekspertów WZPL została powołana zgodnie z § 22 Statutu WZPL i stanowi ciało doradcze Zarządu.

Analiza prof. Waldemara Frąckowiaka „Pandemia i co dalej?”

Do składu Rady Ekspertów zostali powołani:

 • prof. zw. dr hab. Waldemar Frąckowiak,
 • dr Mariusz Piotrowski - w zakresie prawa pracy,
 • Andrzej Drygas - w zakresie marketingu i zarządzania,
 • Justyna Iwanus - w zakresie języka angielskiego,
 • Monika Klukowska-Świtalska - w zakresie doradztwa podatkowego,
 • Roman Andrzejewski - w zakresie prawa celnego, akcyzowego oraz obrotu towarów za granicą na rynku unijnym i poza unijnym,
 • Monika Wójcik-Morawska - w zakresie zarządzania finansami przedsiębiorstw,
 • Renata Brukiewicz -ekspert w sytuacji zmiany i kształtowania wizerunku,
 • Roman Andrzejewski - w zakresie podatków dochodowych,
 • Michał Szuszczyński - radca prawny w zakresie prawa pracy,
 • Antoni Rutka - w zakresie aplikowania o środki UE,
 • Maria Chaber - w zakresie zarządzania finansami, rachunkowości i doradztwa podatkowego,
 • Filip Kaczmarek - w zakresie public relations, public affairs oraz systemu podejmowania decyzji w UE,
 • Piotr Górski - w zakresie komunikowania się z mediami,
 • Paweł Kaźmierczak - w zakresie prawa podatkowego - podatku od towarów i usług oraz postępowania podatkowego i procedur kontroli podatkowej i skarbowej.
 • Tadeusz Sudoł - w zakresie pro-efektywnej restrukturyzacji przedsiębiorstw,
 • Rafał Walczak - w zakresie zarządzania strukturami sprzedaży oraz finansowania działalności bieżącej i rozwojowej firm,
 • Dariusz Ludwiczak - w zakresie wsparcia procesów zarządzania organizacją i obsługą pracowników, propozycja wsparcia, informacja o portalu 60 plus.pl,
  Kompendium na ten temat zwolnień grupowych oraz oferta bezpłatnych konsultacji dot. przygotowania procesu zwolnienia grupowego,
 • dr Adrianna Lewandowska - w zakresie strategii sukcesyjnych w firmach rodzinnych,
 • Regina May - w zakresie strategii personalnych oraz doradztwa zawodowego,
 • Anna Okonkowska - w zakresie: prawo pracy, umowy cywilnoprawne, ubezpieczenie społeczne oraz wsparcie pracodawców w pozyskiwaniu środków z pomocy publicznej,
 • Edward Targosz - w zakresie infrastruktury drogowej, autostrad płatnych oraz bezpieczeństwa drogowego,
 • Kamila Wrocińska - w zakresie pozyskiwania pracowników, ich rozwoju oraz zarządzania zasobami ludzkimi; budowanie skutecznych zespołów,
 • Tomasz Filipowski - w zakresie prawa i udzielania pomocy prawnej przedsiębiorcom,
 • Elżbieta Markowska - w zakresie odpowiednich form zabezpieczania, finansowania i rozliczania handlu zagranicznego, dostosowanie indywidualnych rozwiązań dla branży i cyklu działalności firmy, z uwzględnieniem ryzyk. Efektywne negocjowanie produktowo - cenowe w handlu. Analiza umów, dostosowanie zapisów do potrzeb klienta, w zależności od specyfiki poszczególnej transakcji,
 • Prof. UZ dr hab. inż. Przemysław Niewiadomski - w zakresie strategii i modelu zarządzania, marketingu oraz innowacyjności i współpracy na linii nauka - wiedza - biznes,
 • Prof. dr hab. Marian Gorynia - w zakresie biznesu międzynarodowego,
 • Krystyna Woźniak - w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi.

OPINIE EKSPERTÓW

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater