Dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych – nowa ulga podatkowa na B+R

Dofinansowanie projektów
badawczo-rozwojowych
– nowa ulga podatkowa na B+R

Partner merytoryczny:
kpmg logo

Szanowni Państwo,

od stycznia 2016 roku pojawiło się więcej zachęt dla przedsiębiorców na prowadzenie działalności B+R. Podobnie jak w wielu państwach (np. UK, Irlandia, Australia) została wprowadzona ulga podatkowa na prace badawczo-rozwojowe pozwalająca przedsiębiorcom na odliczenie dodatkowych kosztów prowadzonych prac B+R od podstawy opodatkowania. Trwają także prace nad nowelizacją przepisów w celu podniesienia atrakcyjności ulgi od 1 stycznia 2017 r.

Seminarium KPMG ma na celu przedstawienie Państwu najnowszych przepisów i zasad korzystania z ulgi na prace B+R. W jego trakcie omówimy między innymi obecnie obowiązujące przepisy, zmiany planowane w nowelizacji, a także inne instrumenty wsparcia na prace B+R i infrastrukturę B+R w przedsiębiorstwach.

W sposób przystępny i praktyczny wyjaśnimy istotę funkcjonowania ulgi, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków leżących po stronie przedsiębiorców oraz obszarów potencjalnego ryzyka.

Seminarium jest adresowane do: dyrektorów finansowych, głównych księgowych, wewnętrznych doradców podatkowych (in-house), szefów działów B+R.

Program:

 • Blok 1: Ulga na prace B+R (1h
  1. Wsparcie na prace B+R:
   • Definicja prac B+R
   • Koszty kwalifikowane
   • Zasady odliczenia
   • Obowiązki dokumentacyjne
   • Wyłączenia
   • Przykładowe zastosowanie
  2. Planowane zmiany w przepisach od 1 stycznia 2017 r
 • Blok 2: Pozostałe formy wsparcia na prace B+R i infrastrukturę B+R (0,5h)
  1. Wsparcie na prace B+R
   • Źródła wsparcia
   • Poziomy dofinansowania
   • Kryteria wyboru
   • Przykładowe projekty
  2. Wsparcie na infrastrukturę B+R
   • Źródła wsparcia
   • Poziomy dofinansowania
   • Kryteria wyboru
   • Przykładowe projekty
  3. Inne źródła wsparcia
 • Blok 3: Dyskusja. Pytania i odpowiedzi.

Prowadzący:

Kiejstut Żagun jest szefem zespołu Ulg i Dotacji w KPMG. Posiada wieloletnie doświadczenie zarówno w doradztwie podatkowym, jak i świadczeniu usług z zakresu ulg i dotacji dla krajowych i zagranicznych podmiotów. Od lat wspiera przedsiębiorstwa w procesach związanych z przygotowaniem strategii finansowania, co przekłada się na wielomilionowe wsparcie dla podmiotów, z którymi współpracował. Kiejstut posiada doświadczenie w pozyskiwaniu środków z Funduszy Strukturalnych UE, środków krajowych, inicjatyw UE oraz innych źródeł wsparcia inwestycji, prac B+R, działalności innowacyjnej oraz ochrony środowiska. Jest prelegentem na licznych konferencjach i seminariach poświęconych prawu podatkowemu oraz zagadnieniom z zakresu ulg i dotacji oraz uczestnikiem rozmów i konsultacji z instytucjami publicznymi.

Bartosz Igielski jest ekspertem w zakresie pomocy publicznej. Do Zespołu Ulg i Dotacji w KPMG dołączył w 2007 roku. Doświadczenie zawodowe zdobył doradzając zarówno międzynarodowym koncernom, jak i podmiotom działającym na rynku polskim. Bartosz specjalizuje się w tworzeniu strategii pozyskiwania środków z Funduszy Strukturalnych UE, środków krajowych, inicjatyw UE oraz innych źródeł wsparcia. Posiada także doświadczenie w zakresie audytu, rozliczania dotacji, jak również wprowadzania inwestorów do SSE oraz bieżącego doradztwa przedsiębiorców działających w SSE. Jest autorem wielu analiz i opinii z zakresu pomocy publicznej a także prelegentem na licznych konferencjach, szkoleniach i spotkaniach informacyjnych dla przedsiębiorców i instytucji. Bartosz współpracuje z klientami z sektorów m.in.: teleinformatycznego, motoryzacyjnego, energetycznego, chemicznego, FMCG.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt:
Sprawy organizacyjne:

Grażyna Mazurek,

gmazurek@konfederacjalewiatan.pl

rejestracja"

logo lewiatan

Konfederacja Lewiatan, ul. Zbyszka Cybulskiego 3, 00-727 Warszawa
Tel. +48 22 55 99 900, Fax +48 22 55 99 910
www.konfederacjalewiatan.pl
lewiatan@konfederacjalewiatan.pl

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater