Diagnoza potrzeb edukacyjnych w obszarze szkolnictwa zawodowego w Wielkopolsce w kontekście zapotrzebowania regionalnego rynku pracy

Wielkopolska Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości wraz z Partnerami: Wielkopolskim Związkiem Pracodawców oraz Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu zrealizowała projekt badawczy, który miał na celu:

  • Opracować najnowsze dane o zapotrzebowaniu rynku pracy na umiejętności absolwentów szkolnictwa zawodowego w Wielkopolsce
  • Dać wsparcie w dopasowaniu oferty szkół zawodowych do potrzeb nowoczesnej gospodarki
  • Wskazać trendy rozwojowe współczesnego rynku pracy w woj. Wielkopolskim
  • Zintegrować sektor edukacji zawodowej oraz przedsiębiorców regionu

Założone cele zostały osiągnięte poprzez badania ankietowe, prowadzone w regionie na próbie 1 300 uczniów, 250 nauczycieli szkół zawodowych oraz 250 podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

PUBLIKACJA, która powstała w wyniku przeprowadzonych badań jest istotnym wsparciem dla doboru treści nauczania na poziomie szkół zawodowych, techników oraz liceów zawodowych.

Projekt współfinansowany był przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

ZAŁĄCZNIK 1.

ZAŁĄCZNIK 2.

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater