Deloitte, członek wspierający WZP Lewiatan o klauzuli obejścia prawa podatkowego

W dniu 14 czerwca 2016 r. w Dzienniku Ustaw RP została opublikowana ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (dalej: Ustawa). Ustawa wprowadza do polskiego porządku prawnego tzw. klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania.

Klauzula obejścia prawa podatkowego wchodzi w życie

W świetle przepisów Ustawy, w zakresie dotyczącym klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania wchodzi ona w życie po upływie 30 dni od ogłoszenia. Tym samym Ustawa wejdzie w życie 14 lipca 2016 r. Zgodnie z treścią przepisów przejściowych klauzula będzie znajdować zastosowanie do korzyści podatkowych uzyskanych po dniu wejścia w życie Ustawy.

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater