TESGAS S.A.

DANE KONTAKTOWE:
ul. Batorowska 9
Dąbrowa
62-070 Dopiewo
Sekretariat:
Tel. 61 890 16 00
Fax. 61 890 16 02
e-mail: tesgas@tesgas.pl
www: www.tesgas.pl

O FIRMIE:
TESGAS jest to młoda prężnie roziwjająca sie firma jej zadania to:

 • Kompleksowa realizacja inwestycji związanych z przesyłem i dystrybucją gazu ziemnego,
 • Budowa i remonty sieci gazowych wysokiego, średniego i niskiego ciśnienia,
 • Budowa i remonty stacji i kotłowni gazowych,
 • Budowa i remonty obiektów związanych z wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej,
 • Budowa stacji gazu:
  • LNG
  • LPG
  • CNG
 • Budowa systemów mikrokogeneracji
 • Wytwarzanie zbiorników ciśnieniowych

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater