Członkiem Wielkopolskiego Związku Pracodawców Lewiatana może zostać każdy pracodawca, niezależnie od wielkości firmy i branży.


Wniosek członkostwa

Podstawą prawną obowiązku informacyjnego jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako RODO.
Administrator danych: administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w procesie przyjęcia do Wielkopolskiego Związku Pracodawców Lewiatan jest Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan z siedzibą w Poznaniu (60-307) przy ul. Grunwaldzkiej 104 | NIP: 7792319369.
Inspektor ochrony danych osobowych: administrator powołał inspektora ochrony danych, z którym każda osoba fizyczna może się skontaktować w celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi przetwarzania jej danych osobowych. Kontakt z inspektorem ochrony danych możliwy jest w formie tradycyjnej (pod adresem fizycznym administratora danych), lub pod adresem e-mail: przeslawska.anna@gmail.com.
Podstawa przetwarzania danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe, przetwarzać będziemy na podstawie dobrowolnie wyrażonej przez Panią/Pana zgody – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
Odbiorcy danych osobowych: odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy i współpracownicy administratora danych, a także podmioty wspierające administratora danych w jego działaniach (świadczące usługi IT, serwisowe, administracyjne.).
Okres przechowywania danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe będziemy przetwarzać przez cały okres przynależności do Wielkopolskiego Związku Pracodawców Lewiatan, lub do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody.
Uprawnienia osób fizycznych: ma Pani/Pan możliwość dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych do innego administratora danych. W każdym czasie może Pani/Pan cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, kontaktując się z nami pod adresem mailowym powołanego przez administratora danych - inspektora ochrony danych osobowych. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza Pani/Pana prawa, może Pani/Pan skorzystać z prawa do wniesienia skargi do organu nadzoru jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Informacje dodatkowe: Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Podanie danych jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne w celu przystąpienia do Wielkopolskiego Związku Pracodawców Lewiatan.


Tabela składek

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater