Ceny usług dalej pną się w górę

W listopadzie br. inflacja wyniosła 3% r/r oraz 0,1% m/m. Dynamika cen stabilizuje się wokół 3%, czyli nieco powyżej celu inflacyjnego, ale wciąż w dopuszczalnym paśmie odchyleń. Z tej perspektywy, polityka pieniężna może być uznawana za skuteczną.

Komentarz dr Sonii Buchholtz, ekspertki ekonomicznej Konfederacji Lewiatan
Zrealizował się prognozowany przez nas scenariusz dalszego znacznego wzrostu cen usług (7,8% r/r, 0,5% m/m): edukacyjnych, zdrowotnych (lekarskich, stomatologicznych), związanych z rekreacją, kulturą czy turystyką krajową. We wszystkich tych przypadkach notujemy wzrost popytu przy stałej (najczęściej niedostatecznej) podaży oraz restrykcje na sposób świadczenia usług, zwiększające koszty prowadzenia działalności.

Siłę nabywczą ograniczają rosnące koszty użytkowania domów i nośników energii (7,4% r/r) – tradycyjnie za sprawą wzrostu cen wywozu śmieci (53,5%), usług wodno-kanalizacyjnych (4,1-4,5% r/r) oraz większości grup nośników energii (oprócz gazu, łącznie 4,7% r/r). Warto przypomnieć, że wzrost cen energii będziemy w najbliższych miesiącach odmieniać przez wszystkie przypadki – także ten zaszyty w wyższych cenach dóbr i usług.

Koszty odzieży i obuwia (-3,4%) spadają podobnie jak koszty transportu (-4,4%). W tym pierwszym wypadku powodem były przede wszystkim zmieniające się priorytety konsumentów przy ograniczeniu funkcjonowania galerii handlowych. W sytuacji, w której utrudniono realizację potrzeb przez ograniczenie dostępu do typowego modelu sprzedaży, konsumentom zaoferowano przeceny. W przypadku transportu notujemy wzrost cen usług, który skutecznie niweluje spadek cen paliw (z wyłączeniem gazu). U źródeł niższych cen leży globalny spadek popytu.

Na tym tle wzrost cen żywności w listopadzie pozostawał umiarkowany – 2%, W skali roku ponadprzeciętne wzrosty cen odnotowały produkty skrobiowe, nabiał, ryby oraz owoce. Tanieją mięso drobiowe i wieprzowe, warzywa oraz jaja.

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater