Centrum Mediacji Lewiatan będzie współpracowało z VIAC

Centrum Mediacji Lewiatan podpisało z Międzynarodowym Sądem Arbitrażowym w Wiedniu (VIAC) umowę o wzajemnej współpracy.

VIAC jest jedną z wiodących europejskich instytucji arbitrażowych i stanowi główny ośrodek rozwiązywania międzynarodowych sporów handlowych. VIAC zostało założone w 1975 roku jako niezależna instytucja arbitrażowa w ramach Austriackiej Izby Gospodarczej i od tego czasu rozstrzyga coraz większą liczbę sporów, powstałych na tle wykonywania umów międzynarodowych.

Oficjalne ogłoszenie podpisania umowy o wzajemnej współpracy pomiędzy Centrum Mediacji Lewiatan i VIAC nastąpi 15.10. 2015 r. podczas konferencji organizowanej przez ICC Paris wspólnie z Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie pt. International Dispute Resolution: Diversity Towards Convergence.

Konfederacja Lewiatan

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater