Budżet 2016 realistyczny, ale… – opinia Lewiatana

Rząd przyjął projekt budżetu na 2016 r. z deficytem nie większym niż 54,6 mld zł. Deficyt sektora finansów publicznych wyniesie 2,8 proc. PKB.

Komentarz dr Jacka Adamskiego, doradcy zarządu Konfederacji Lewiatan

Projekt budżetu na przyszły rok jest realistyczny, zgodny z regułą wydatkową. Stwarza szanse na kontynuację stabilizacji finansów publicznych. Wydatki nie są nadmiernie rozdęte. Podobnie jednak, jak w przypadku budżetu na 2015 rok, jeden z głównych parametrów makroekonomicznych – stopa inflacji – został ustalony na zawyżonym poziomie, co stwarza zwiększone ryzyko nieosiągnięcia planowanych dochodów podatkowych, w szczególności z VAT.

Jednocześnie projekt budżetu, zakładający podwyższenie wydatków przy stabilizacji dochodów, oznacza odejście od dotychczasowej ścieżki konwergencji fiskalnej.

Szybszy wzrost wydatków budżetowych niż dochodów przynieść ma aż 54,6 mld zł deficytu czyli 2,9% wielkości nominalnej PKB w 2016 roku, wobec 46 mld zł przewidywanego wykonania na 2014 rok. Rozumiem, że rząd uznał, że kontynuacja poluzowania fiskalnego, w ramach nowej reguły wydatkowej, jest celowa ze względów społecznych. Jest to jednak ryzykowny manewr, nie pozostawiający rezerw dla przyszłej polityki fiskalnej.

Konfederacja Lewiatan

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater