Brexit – bądź gotów na zmiany. Śniadanie podatkowe, Poznań, 13 października br.

Deloitte, członek wspierający WZP Lewiatan, zaprasza na bezpłatne śniadanie podatkowe, w trakcie którego przedstawione zostaną najważniejsze zagadnienia z zakresu polskiego i europejskiego prawa podatkowego, związane z decyzją Wielkiej Brytanii o wystąpieniu z Unii Europejskiej

Rejestracja
13 października 2016 r., godz. 10:00 – 12:00
City Park Hotel & Residence, ul. Wyspiańskiego 26a, Poznań
Udział w spotkaniu jest bezpłatny

Kontakt:
Michał Biegański
e-mail: mbieganski@deloitteCE.com
tel.: +48 (61) 882 43 02

Zarejestruj się

Wynik przeprowadzonego w Wielkiej Brytanii referendum wywołał uzasadniony niepokój, co do przyszłego kształtu politycznego, gospodarczego i społecznego pejzażu Europy. Choć praktyczne skutki Brexitu będą odczuwalne raczej w dalszej przyszłości, odpowiednio wczesne zidentyfikowanie obszarów potencjalnych zmian pozwoli na wprowadzenie stosowanych rozwiązań we właściwym czasie. Uważamy, że sprawne przygotowanie się do nowych realiów prowadzenia działalności będzie równie ważne jak umiejętne wykorzystanie nowych, nieznanych dotąd perspektyw.

Podczas naszego spotkania przedstawimy najważniejsze zagadnienia z zakresu polskiego i europejskiego prawa podatkowego związane z decyzją Wielkiej Brytanii o wystąpieniu z Unii Europejskiej. Omówimy możliwy wpływ Brexitu na podatkowe aspekty utrzymywania polsko-brytyjskich relacji handlowych, działalności polskich przedsiębiorców na Wyspach oraz funkcjonowania w ramach grup kapitałowych z udziałem podmiotów brytyjskich. W szczególności zwrócimy uwagę na możliwe zmiany w zakresie:

  • opodatkowania VAT dostaw towarów dokonywanych i usług świadczonych przez podmioty brytyjskie oraz na ich rzecz;
  • wpływu orzecznictwa TSUE oraz zasad ustrojowych prawa unijnego na opodatkowanie transakcji z udziałem podmiotów brytyjskich;
  • obowiązków informacyjnych związanych z wymianą handlową z Wielką Brytanią;
  • opodatkowania podatkiem dochodowym dywidend, odsetek i należności licencyjnych wypłacanych między podmiotami polskimi i brytyjskimi;
  • opodatkowania przekształceń z udziałem podmiotów brytyjskich (sprzedaż, wymiana udziałów).

Mamy przy tym nadzieję, że nieformalny charakter śniadania będzie sprzyjał wymianie spostrzeżeń na temat nadchodzących zmian oraz rysujących się w ich wyniku perspektyw.

Adresatami spotkania są prezesi, członkowie zarządów, dyrektorzy finansowi oraz główni księgowi średnich i dużych przedsiębiorstw. Ilość miejsc ograniczona.

maciej guzekMaciej Guzek
Dyrektor w Dziale Doradztwa Podatkowego
mguzek@deloitteCE.com
+48 61 8824316
Maciej Guzek posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie doradzania klientom krajowym i międzynarodowym w kwestiach związanych z bieżącą działalnością podmiotów z branży producentów dóbr przemysłowyc… Więcej

monika wachowiecMonika Wachowiec
Starszy menedżer w dziale Doradztwa Podatkowego
mwachowiec@deloittece.com
+48 61 882 42 31
Monika Wachowiec jest licencjonowanym doradcą podatkowym, Starszym Menedżerem w dziale Doradztwa Podatkowego w poznańskim biurze Deloitte, gdzie zajmuje się m.in. projektami z zakresu podatków pośredn… Więcej

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater