Bezpłatne seminarium podatkowe

21 lutego 2008 r. odbyło się bezpłatne seminarium podatkowe, organizowane w ramach Forum Finansowo-Księgowego WZP. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Izby Skarbowej w Poznaniu. Miejsce: siedziba firmy Hardsoft-Telekom, ul. Namysłowska 17 w Poznaniu.

AGENDA

 • 10:00 – 10:10 – otwarcie seminarium przez Jacka Silskiego Prezesa Zarządy Wielkopolskiego Związku Pracodawców
 • 10:10 – 11:40 – Kamila Nawrot – Kierownik Oddziału Podatku Dochodowego od Osób Prawnych Izby Skarbowej w Poznaniu
 • 11:40 – 12:00 – przerwa
 • 12:00 – 13:30 – Marzena Ulanowska – Starszy Komisarz Skarbowy w Oddziale Podatku Dochodowego od Osób Prawnych Izby Skarbowej w Poznaniu
 • 13:30 – 14:00 – pytania i dyskusja
 • 14:00 – zakończenie seminarium

Tematyka seminarium

Przygotowanie do prawidłowego sporządzenia zeznania rocznego CIT-8 dla podatników podatku dochodowego od osób prawnych, uwzględniające właściwe przyporządkowanie przychodów i kosztów do 2007 r.

Jakie zdarzenia mają wpływ na dzień uzyskania przychodu

 • dzień wykonania operacji gospodarczej (wydanie towaru, wykonanie usługi), dzień wystawienia faktury, moment otrzymania zapłaty,
 • czy otrzymanie zaliczki jest równoznaczne z uzyskaniem przychodu?
 • jaki wpływ na przychód ma umowne ustalenie, iż usługa rozliczana jest w okresach rozliczeniowych,
 • zasady wyceny operacji gospodarczych wyrażonych w walucie obcej (różnice między podatkiem dochodowym a podatkiem VAT)

Koszty uzyskania przychodu – zasady rozliczania z uwzględnieniem najnowszych interpretacji organów skarbowych:

 • nowa definicja kosztów uzyskania przychodu i kosztu poniesionego – jak korzystać z nowej definicji w praktyce,
 • koszty bezpośrednie i pośrednie – jakie są zasady potrącania
 • koszty międzyokresowe
 • zasady przyporządkowania kosztów poniesionych w 2008r, ale dotyczących przychodów roku 2007
 • moment poniesienia kosztu uzyskania przychodu – eliminowanie ryzyka zaległości podatkowej związanej z zaniżonym przychodem do opodatkowania poprzez błędne ujęcie kosztów uzyskania przychodów na przełomie roku
 • wydatki nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów – gdzie jest reprezentacja, a gdzie reklama, sponsoring, sprzedaż premiowa
 • reklama jako k.u.p. w podatku dochodowym od osób prawnych, praktyczne problemy, interpretacje organów podatkowych
 • sprzedaż premiowa – zasady ujmowania w k.u.p. i dokumentowania.
 • wydatki stanowiące problemy interpretacyjne ( wydatki pracodawcy na świadczenia zdrowotne, nagrody, spotkania integracyjne, związane z samochodami służbowymi),

Różnice kursowe:

 • przychody wyrażone w walutach obcych, moment powstania obowiązku podatkowego, rozliczanie różnic kursowych:
 • przeliczanie na walutę polską
 • obliczanie różnic kursowych od należności, zobowiązań i generowanie na prowadzonym rachunku walutowym
 • różnice kursowe rozliczane w przychodach w podatku dochodowym metodą podatkową
 • koszty wyrażone w walutach obcych, rozliczanie różnic kursowych w kosztach podatkowych metodą podatkową
 • co oznacza faktycznie zastosowany kurs waluty obcej w dniu otrzymania należności i zapłaty zobowiązania

Zmiana zasad dotyczących opodatkowania dywidend w 2008 r.

Podatek od towarów i usług w 2008r. a podatek dochodowy od osób prawnych:

 • skutki rocznej korekty podatku od towarów i usług w podatku dochodowym od osób prawnych ( VAT-7 na dzień 25 luty 2008)
 • brak możliwości zastosowania przy eksporcie i WDT stawki 0% a wysokość przychodu
 • zaliczki w podatku od towarów i usług a moment uzyskania przychodu,
 • premie pieniężne w podatku od towarów i usług w 2008, a podatek dochodowy od osób prawnych.
dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater