Bezpłatne seminarium podatkowe

logo wzp logo lewiatan

Termin: 09.10.2007 r.

Miejsce: sala konferencyjna firmy LEVANT, ul. Smoluchowskiego 11 A, Poznań

Partnerzy: Izba Skarbowa w Poznaniu, LEVANT Import-Eksport

PROGRAM SEMINARIUM PODATKOWEGO:

 • 10:00 – 10:15: otwarcie seminarium przez Jacka Silskiego Prezesa Zarządy Wielkopolskiego Związku Pracodawców
 • 10:15 – 11:45: wystąpienie Kamili Nawrot Izba Skarbowa w Poznaniu
 • 11:45 – 12:00: przerwa
 • 12:00 – 13:30: wystąpienie Marzeny Ulanowskiej Izba Skarbowa w Poznaniu
 • 13:30 – 14:00: pytania i dyskusja
 • 14:00: zakończenie seminarium

TEMATY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH:

 1. Zasady ustalania przychodów podlegających opodatkowaniu:
  • data powstania przychodu z działalności gospodarczej,
  • ustalenie przychodu w przypadku usług rozliczanych w okresach rozliczeniowych, likwidacja dotychczasowych szczegółowych momentów rozpoznania przychodów z tytułu umów najmu, dzierżawy, etc.,
  • zasada, dotycząca przeliczania wartości przychodów w walutach obcych na złote.
 2. Koszty uzyskania przychodu:
  • rozszerzona od 1.01.2007 r. definicja kosztów uzyskania przychodów,
  • zasady rozliczania kosztów w czasie, podział kosztów na pośrednie i bezpośrednie,
  • generalna zasada traktowania kosztów uzyskania przychodów w oparciu o zasadę memoriałową,
  • wyeliminowanie wydatków na reprezentację z kosztów uzyskania przychodów,
  • wydatki na reklamę w kosztach uzyskania przychodów,
  • wydatki na finansowanie usług medycznych pracowników,
  • zasady amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
 3. Zasady ustalania różnic kursowych dla celów podatkowych:
  • możliwość wyboru zasad rozliczania różnic kursowych,
  • podział na różnice kursowe dodatnie oraz ujemne.
 4. Kogo dotyczą zmienione przepisy – zasada zachowania praw nabytych.
 5. Regulacje dotyczące „cienkiej kapitalizacji”.

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater