Bezpłatne seminarium podatkowe

4 grudnia odbyło się bezpłatne seminarium podatkowe, organizowane w ramach Forum Finanasowo-Księgowego WZP.W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Izby Skarbowej w Poznaniu.

PROGRAM SEMINARIUM PODATKOWEGO

Termin: 4 grudnia 2007 r. godz. 10.00

Miejsce: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Wielkopolski w Poznaniu, ul. Ziębicka 18

 • 10:00 – 10:10 otwarcie seminarium przez Jacka Silskiego Prezesa Zarządy Wielkopolskiego Związku Pracodawców
 • 10:10 – 11:40 Anna Kobla – Starszy Komisarz Skarbowy Izby Skarbowej w Poznaniu
 • 11:40 – 12:00 przerwa
 • 12:00 – 13:30 Paweł Kaźmierczak – Wicedyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu
 • 13:30 – 14:00 pytania i dyskusja
 • 14:00 – zakończenie seminarium

Podatek od towarów i usług

 1. Aktualne problemy VAT w transakcjach krajowych:
  • Kiedy faktura wywołuje obowiązek podatkowy, a kiedy obowiązek podatkowy wywołuje obowiązek wystawienia faktury
  • Refakturowanie
  • Błędy na fakturach i ich korekta
  • Samochody w firmie
  • Odliczanie VAT w szczególnych przypadkach
  • Szkody, straty, niedobory a VAT
  • Świadczenia wzajemne np. sponsoring
 2. Aktualne problemy VAT w transakcjach zagranicznych:
  • Zagraniczne podróże służbowe
  • Zasady stosowania stawki 0 % w WDT i eksporcie towarów
  • Rozliczanie WNT ( w tym : rabaty i skonta)
  • Zaliczki w transakcjach krajowych i zagranicznych
  • Transakcje łańcuchowe
  • Import usług
  • Zasady przeliczania kwot, wynikających z faktur wyrażonych w walutach obcych
 3. Najnowsze orzecznictwo sądów w zakresie VAT :
  • Bonusy i premie pieniężne
  • Import usług
  • Odliczanie VAT od paliwa
  • Potwierdzenie odbioru faktur korygujących
  • Duplikaty faktur
  • Zakupy finansowane ze środków pomocowych – możliwość odliczenia
  • Opodatkowanie dotacji
 4. Fakturowanie i ewidencjonowanie podatku VAT po nowelizacji ustawy – listopad 2007r.
dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater