Bezpłatne seminarium, dotyczące zmian w przepisach prawa celnego

Wielkopolski Związek Pracodawców w dniu 6 listopada 2008 r. zorganizował w ramach Forum Akcyzowo-Celnego WZP, bezpłatne seminarium, dotyczące zmian w przepisach prawa celnego. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Izby Celnej w Poznaniu.

Termin: 6 listopada 2008 r. godz. od 11.00 do 15.00

Miejsce: sala szkoleniowa nr 326 Izba Celna w Poznaniu II piętro, ul. Krańcowa 28

TEMATYKA SEMINARIUM

Nowości projektowane w zakresie prawa celnego i podatkowego:

 1. W obszarze procedur uproszczonych
  1. Zmiana podejścia do kwestii wpisu do rejestru
  2. Wdrożenie instytucji SASP:
   • pozwolenie pojedyncze na stosowanie zgłoszenia uproszczonego
   • pozwolenie pojedyncze na stosowanie procedury w miejscu
  3. Nowe podejście do wydawania pozwoleń na stosowanie uproszczeń
  4. Przegląd wydanych już pozwoleń na stosowanie w/w uproszczeń
 2. Systemy informatyczne
  1. Przejęcie karnetu TIR przez system NCTS
  2. Wdrożenie systemu ICS

 3. Zwolnienia celne
  1. W ruchu podróżnych
  2. W obrocie pocztowym w tym stawki ryczałtowe
  3. Paliwowe
 4. Nowelizacja ustawy Prawo celne
  1. O charakterze korygującym i doprecyzowującym
  2. O zmianie podejścia do instytucji zniszczenia i sprzedaży
  3. Dotyczące długu celnego
  4. Zmiany kompetencyjne
 5. Wdrożenie AEO i Przywozowych oraz Wywozowych deklaracji skróconych PDS, WDS
 6. Zmiany w zakresie podatku VAT
 7. Omówienie zgłoszonych zagadnień w tym : eksport pośredni, kontyngenty itp.
dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater