Apel Lewiatana po wyroku Trybunału Konstytucyjnego

Apel Lewiatana po wyroku Trybunału Konstytucyjnego

Konfederacja Lewiatan apeluje do prezydenta RP, parlamentu, rządu, wszystkich sił politycznych, o jak najszybsze przywrócenie, zgodnego z Konstytucją RP, funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego, kluczowej dla państwa prawnego instytucji, stojącej na straży Konstytucji RP i gwarantującej przestrzegania praw, nie tylko pracodawców i przedsiębiorców, ale wszystkich obywateli.

Zapowiedzi członków rządu o zignorowaniu wydanego 9 marca 2016 r. orzeczenia dotyczącego grudniowej nowelizacji ustawy o Trybunale Konstytucyjnym i, odmowa jego publikacji, skazują Polskę na chaos prawny, rujnują zaufanie obywateli, w tym przedsiębiorców i pracodawców, do instytucji publicznych, podważają podstawy demokratycznego ładu.

Niestabilność polskiej demokracji i spór prawny sprawiają, że tak potrzebny Polsce, Polakom, ale także rządowi, szybszy wzrost gospodarczy staje pod znakiem zapytania. Polska przestaje być przewidywalnym partnerem handlowym, biznesowym i bezpiecznym miejscem lokowania kapitału, a przecież jednym z warunków powodzenia i nadrzędnych celów ogłoszonego niedawno Planu Odpowiedzialnego Rozwoju jest właśnie wzrost inwestycji.

Nieprzestrzeganie wyroków Trybunału powoduje, że przedsiębiorcy tracą zaufanie do szczególnie istotnego dla bezpiecznego prowadzenia działalności gospodarczej -wymiaru sprawiedliwości i kluczowych dla funkcjonowania firm – relacji z instytucjami administracji publicznej. A obywatele – nasi pracownicy i konsumenci, niepokoją się o wolności obywatelskie i prawa człowieka takie jak: poszanowanie własności prywatnej, ochrona praw nabytych, dochowanie umów, prawo do sprawiedliwego sądu, ochrona swobód i wiele innych.

Dlatego raz jeszcze apelujemy do rządzących i wszystkich polityków: uznajcie za nadrzędny interes Państwa, nie dzielcie Polaków na lepszych i gorszych, chrońcie nasze -przedsiębiorców i obywateli – demokratyczne prawa. Spory rujnują, a my chcemy budować.

Konfederacja Lewiatan

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater