Aktywność Zarządu

20 czerwca Zbigniew Stochalski i Jacek Kulik wzięli udział w plenarnym posiedzeniu Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy. Tematem wiodącym posiedzenia była ocena sytuacji na wielkopolskim rynku pracy w 2017 roku oraz obserwowane zmiany w obszarze polityki zatrudnienia oraz podsumowanie Programu Regionalnego Razem Skuteczniej w Wielkopolsce w 2017 roku.

21 czerwca odbyło się Walne Zgromadzenie Członków WZP Lewiatan.

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater