Aktywność Zarządu

23 maja Jacek Kulik uczestniczył w Wielkopolskim Regionalnym Forum Terytorialnym, dyskusji diagnostycznej zorganizowanej przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego w ramach cyklu spotkań. Rozpoczęta spotkaniem majowym dyskusja dotyczy Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego po 2020 r. Kolejne spotkanie w Poznaniu zaplanowane jest na 21 czerwca.

24 maja Adam Wize reprezentował WZP Lewiatan na jubileuszowej konferencji PIP.

Tego samego dnia Jacek Kulik, Regina May, Ekspertka WZP Lewiatan i Małgorzata Animucka uczestniczyli w inauguracyjnym spotkaniu Forum Maius – zespołu ds. współpracy z biznesem, utworzonego przez Dziekana Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM prof. dra hab. Tomasza Mizerkiewicza. Głównym priorytetem Forum Maius będzie rozpoczęcie dialogu między biznesem a Wydziałem Filologii Polskiej i Klasycznej w celu wypracowania spójnych i przynoszących obopólne korzyści zasad współpracy.

25 maja Jacek Kulik wystąpił w programie Otwarta antena WTK, poświęconym dyskusji nt. skrócenia czasu pracy.
Link do programu (od min. 6:17).

28 maja Jacek Kulik uczestniczył w posiedzeniu Komitetu Monitorującego WRPO 2014+, na którym omówiono m. in. Harmonogram Prac KM WRPO 2014+ na rok 2018.

29 maja Zbigniew Bachta reprezentował WZP Lewiatan na Walnym Zgromadzeniu Konińskiej Izby Gospodarczej, zrzeszonej w WZP Lewiatan.

4 czerwca Jacek Silski wziął udział w posiedzeniu Porozumienia Wielkopolskich Pracodawców.

5 czerwca Jacek Silski uczestniczył w:

  • otwarciu XV FORUM INŻYNIERSKIEGO „Technika w recyklingu” organizowanym pod patronatem WZP Lewiatan,
  • posiedzeniu Rady Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, poświęconego m. in. wdrożeniu i realizacji pakietu onkologicznego w roku 2017 oraz rozmieszczenia poradni gastroenterologicznych w województwie wielkopolskim,
  • posiedzeniu Wielkopolskiej Rady Trzydziestu, poświęconego m. in. powołaniu Zespołów Eksperckich, skupionych wokół konkretnych obszarów wsparcia innowacji.
    WZP Lewiatan zaproponował powołanie Zespołu „Rynek pracy i edukacja zawodowa” pod przewodnictwem Jacka Kulika.

Tego samego dnia:

  • Jacek Kulik uczestniczył w części Wielkopolskiej Rady Trzydziestu, dotyczącej powołania Zespołów Eksperckich oraz w warsztatach transferowych projektu COMPETE IN,
  • Piotr Stawiński wziął udział we wspólnym, z ekspertem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, odczycie „Ubezpieczenia firmowe dla księgowych i przedsiębiorców”
dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater