Aktywność Zarządu

16 maja Jacek Silski reprezentował WZP Lewiatan na Zgromadzeniu Ogólnym Członków Konfederacji Lewiatan oraz posiedzeniu Rady Regionów Lewiatana.

22 maja:

  • Paweł Florkiewicz reprezentował WZP Lewiatan na Forum Gospodarczym Metropolii Poznań
  • Jacek Kulik wziął udział w konferencji „Pasje zawodowe – budowanie pozytywnego wizerunku szkół branżowych”, organizowanej przez Centrum Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego oraz w uroczystości podpisanie „Porozumienia o współpracy między Województwem Wielkopolskim RP i Okręgiem Sibiu Rumunii”

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater