Aktywność Zarządu

18 kwietnia Małgorzata Animucka reprezentowała WZP Lewiatan na Gali Finałowej Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości.

20 kwietnia Jacek Silski wziął udział w debacie zorganizowanej przez Wydział Prawa i Administracji UAM pt. „Czym dla współczesnego człowieka jest związek zawodowy”.

25 kwietnia Jacek Kulik reprezentował WZP Lewiatan na szkoleniu WUP „Holenderski rynek pracy – warunki pracy i zagrożenia”.

26 kwietnia:

  • Izabella Macionga reprezentowała WZP Lewiatan na uroczystości podsumowania XXIX edycji Konsumenckiego Konkursu Jakości Produktów i Usług „Najlepsze w Polsce”, zorganizowanej przez Towarzystwo im. H. Cegielskiego,
  • Jacek Silski wziął udział w posiedzeniu Rady Głównej Konfederacji Lewiatan,
  • Małgorzata Animucka, w zastępstwie Prezesa Jacka Sislkiego, wzięła udział spotkaniu grup roboczych Forum ds. Inteligentnych Specjalizacji, powołanych przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego
dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater