Aktywność Zarządu

17 kwietnia odbyło się posiedzenie Zarządu WZP Lewiatan.

20 kwietnia Jacek Silski wziął udział w panelu dyskusyjnym „Czym dla współczesnego człowieka jest związek zawodowy” zorganizowanym przez Wydział Prawa i Administracji UAM i Państwową Inspekcję Pracy.

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater