Aktywność Zarządu

15 marca Jacek Kulik uczestniczył w plenarnym posiedzeniu Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy.
Tematem głównym spotkania było zatrudnienie cudzoziemców na terenie Wielkopolski na przykładzie obywateli Ukrainy.

Z kolei Jacek Silski tego dnia na Zgromadzeniu Prezesów Spółdzielczej Grupy Bankowej SGB Bank SA wręczył Prezesowi Ryszardowi Lorkowi, z okazji 25.lecia SGB Bank SA, statuetkę WZP Lewiatan.

Ponadto reprezentował WZP lewiatan na Gali wręczenia Nagród „Złoty Medal – Wybór Konsumentów”, podsumowującej zeszłoroczne zmagania o to wyróżnienie wystawców na imprezach MTP
Więcej

17 marca Jacek Silski wziął udział w Debacie „Świat: inspiracje”, poświęconej Birmie, Tajlandii i jednolitemu rynkowi ASEAN.

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater