Aktywność Zarządu

21 marca Zbigniew Stochalski i Jacek Kulik uczestniczyli w plenarnym posiedzeniu Wielkopolskiej Rady Rynku Pracy. Tematem wiodącym posiedzenia była informacja dotycząca wysokości środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych Wielkopolski na finansowanie programów aktywizacji zawodowej bezrobotnych, w tym środków na realizację projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków na finansowanie innych fakultatywnych zadań w 2018 roku wraz z analiza wydatkowania i efektywności wykorzystania Funduszu Pracy w poszczególnych powiatach Wielkopolski w 2017 roku.

Tego samego dnia Zbigniew Stochalski uczestniczył w spotkaniu Porozumienia Wielkopolskich Pracodawców, na którym został powołany, na kolejną roczną kadencję, nowy prezydent. Został nim Tomasz Działyński, Prezes Zarzadu Pracodawcy RP Wielkopolska.

22 marca Jacek Kulik reprezentował WZP Lewiatan na seminarium WUW i GUS „Cudzoziemcy na wielkopolskim rynku pracy”.

26 marca Członkowie Zarządu uczestniczyli w posiedzeniu Rady Związku oraz Zarządu.

27 marca Zbigniew Stochalski spotkał się z Wiceprezes Zarządu Pekabex w sprawie współpracy członkowskiej.

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater