Aktywność Zarządu

1-2 marca Jacek Silski reprezentował Zarząd WZP Lewiatan na spotkaniu Rady Regionów Konfederacji Lewiatan w Polanicy Zdrój.
Na spotkaniu omówione zostały m. in.: konstytucja dla biznesu, zmiany podatkowe, split-payment, VAT, CIT w 2018 i 2019 oraz problem rozliczenia VAT w projektach unijnych.

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater