Aktywność Zarządu

7 lutego Jacek Silski i Adam Wize spotkali się z Wicekuratorem Krzysztofem Błaszczykiem. Spotkanie poświęcone było organizacji konferencji edukacyjnej.

8 lutego Jacek Silski uczestniczył w posiedzeniu Rady WOW NFZ, które było poświęcone m. in. przekazaniu informacji na temat list oczekujących, liczby osób oczekujących, pierwszym wolnym terminie udzielenia świadczeń oraz średnim czasie oczekiwania na udzielenie poszczególnych świadczeń opieki zdrowotnej.

Tego dnia Zbigniew Stochalski reprezentował WZP Lewiatan na spotkaniu noworocznym Nadnoteckiego Związku Pracodawców w Bydgoszczy.

9 lutego Jacek Silski reprezentował WZP Lewiatan na otwarciu Targów Tour Salon na MTP, oraz na Balu Jubileuszowym Dolnośląskich Pracodawców w Książu.
Relacja

10 lutego Jacek Silski, Zbigniew Stochalski i Adam Wize uczestniczyli w Balu Seledynowym.
Więcej

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater