Aktywność Zarządu

31 stycznia Jacek Silski reprezentował WZP Lewiatan na Targach BUDMA, biorąc udział w II Forum Gospodarczym Budownictwa i Architektury.

1 lutego Jacek Silski spotkał się z Leszkiem Skibą, Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Finansów oraz z Pawłem Szałamachą, członkiem Zarządu Narodowego Banku Polskiego.

2 lutego Jacek Silski reprezentował WZP Lewiatan spotkaniu noworocznym Wojewody Wielkopolskiego, a Jacek Kulik wziął udział w konferencji Instytutu badań Edukacyjnych „Zintegrowany System Kwalifikacji – Współpraca na rzecz kwalifikacji”.

6 lutego Jacek Silski spotkał się z Pawłem Gruzą, Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Finansów, a Jacek Kulik wziął udział w spotkaniu konsultacyjnym Komitetu Monitorującego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020.

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater