Aktywność Zarządu

13 grudnia Jacek Silski reprezentował WZP Lewiatan na Uroczystości 36.rocznicy wprowadzenia stanu wojennego. Tego samego dnia spotkał się z red. Markiem Jakubcem w sprawie przygotowania dla TVP3-Poznań cyklicznego programu telewizyjnego o tematyce gospodarczej oraz z Sławomirem Lechną Redaktorem Naczelnym Nasz Głos Poznański.

14 grudnia Jacek Silski uczestniczył w spotkaniach Konfederacji Lewiatan: posiedzeniu Rady Regionów, Rady Głównej oraz przedświątecznym spotkaniu Władz i Kluczowych Członków.

15 grudnia Zbigniew Bachta, Przewodniczący Rady Związku, reprezentował WZP Lewiatan na Spotkaniu Opłatkowym Tureckiej Izby Gospodarczej, a Małgorzata Animucka – na spotkaniu, zorganizowanym przez Wicemarszałka Macieja Sytka w celu powołania Rady ds. Przedsiębiorczości.

18 grudnia odbyło się posiedzenie Zarządu WZP Lewiatan oraz spotkanie wigilijne.

19 grudnia Zbigniew Stochalski reprezentował WZP Lewiatan na Jasełkach Wielkopolskiej Izby Budownictwa, a Jacek Kulik na Spotkaniu Świątecznym Europosłanki Krystyny Łybackiej.

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater