Aktywność Zarządu

1 kwietnia Jacek Silski reprezentował WZP Lewiatan na VIP Night Motor Show na MTP.

Więcej

4 kwietnia Jacek Silski uczestniczył w comiesięcznym posiedzeniu Rady Programowej TVP Poznań.

W dniach 5 – 6 kwietnia Jacek Silski i Jacek Kulik wzięli udział w posiedzeniu Rady Regionów Konfederacji Lewiatan w Wieńcu Zdroju.
Spotkanie było poświęcone m. in. prezentacji projektów legislacyjnych, planu działania i kalendarza wydarzeń Konfederacji Lewiatan w 2016 roku oraz aktualnych tematów prac Rady Dialogu Społecznego.

11 kwietnia Krystyna Woźniak reprezentowała WZP Lewiatan na Zgromadzeniu Ogólnym Członków Konfederacji Lewiatan.
Więcej

12 kwietnia Zbigniew Stochalski uczestniczył w posiedzeniu Prezydium Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy.
Spotkanie było poświęcone zaopiniowaniu uchwał w sprawie nowych kierunków kształcenia.

14 kwietnia Jacek Kulik uczestniczył w konferencji organizowanej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu „Uwarunkowania sytuacji młodzieży ponadgimnazjalnej na wielkopolskim rynku pracy”.

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater