Aktywność Zarządu

19 października Izabella Macionga wzięła udział w warsztatach w ramach Festiwalu Kompetencje Przyszłości, które odbyły się w firmie Novol. Czytaj więcej

20 października Piotr Stawiński dokonał otwarcia szkolenia inspekcji pracy nt. zatrudniania cudzoziemców w Szamotułach, zorganizowanego z inicjatywy WZP Lewiatan. Przy okazji wizyty w Szamotułach Pan Stawiński spotkał się ze Starostą i Burmistrzem Szamotuł w celu omówienia możliwości współpracy administracji lokalnej Wielkopolski i Obwodu Czernihowskiego.

20 października Jacek Kulik uczestniczył w posiedzeniu Komitetu Monitorującego WRPO 2014+.

21 października Zbigniew Stochalski reprezentował WZP Lewiatan na Międzynarodowym Forum Architektów ARCHIDEE. Czytaj więcej
Głównym prelegentem Forum był Daniel Libeskind, wybitny architekt, którego dorobek obejmuje m. in. Muzeum Żydowskie w Berlinie czy Strefę Ground Zero w miejscu World Trade Center.

23 października Zbigniew Stochalski, Piotr Stawiński i Jacek Kulik, w ramach grupy roboczej do spraw współpracy z Obwodem Czernihowskim, odbyli spotkanie w celu ustalenia programu Forum Gospodarczego Ukraińsko-Polskiego w Czernihowie, planowanego między 23 a 26 stycznia 2018 r.

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater