Aktywność Zarządu

W dniach 21 do 23 września Zbigniew Stochalski reprezentował WZP Lewiatan na IX Międzynarodowym Forum Gospodarczym „Innowacje. Inwestycje. Charkowskie inicjatywy! oraz w Wielkim Jarmarku Słobożańskim.
Czytaj więcej

Od 27 do 29 września Jacek Silski uczestniczył w kolejnej edycji Europejskiego Forum Nowych Idei – Globalizm, bilateralizm, patriotyzm gospodarczy? Wyzwania dla społeczeństw i biznesu.
Czytaj więcej

29 września Jacek Kulik otworzył szkolenie nt. delegowania pracowników z udziałem przedstawiciela Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu, a Adam Wize wziął udział w inauguracji roku akademickiego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

2 października Jacek Silski reprezentował WZP Lewiatan inauguracji roku akademickiego na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza.

Od 2 do 4 października Piotr Stawiński odbywa wizytę roboczą w Czenihowie na Ukrainie, rozpoznając możliwości współpracy gospodarczej z Okręgiem Czernihowskim.

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater