Aktywność Zarządu

19 września Jacek Silski wziął udział w rozmowie TVP Poznań w programie Wielkopolska Warta Poznania, dotyczącej programu 500+.
Czytaj więcej

20 września Andrzej Drygas reprezentował WZP Lewiatan na spotkaniu Komitetu Ekonomii Społecznej, które było poświęcone planowanym zmianom przepisów, dotyczących Ekonomii Społecznej (ES) oraz dyskusji o Systemie Wsparcia ES w Wielkopolsce do 2022 roku.

21 września Jacek Silski przewodniczył plenarnemu posiedzeniu Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Poznaniu, które było poświęcone następującym zagadnieniom: rynek pracy w kontekście tendencji spadku bezrobocia oraz zatrudniania cudzoziemców, legalizacja pobytu i zatrudniania cudzoziemców na terenie RP, sprawy gospodarcze w sądach, w tym KRS, stanowisko w sprawie budowy odkrywkowej kopalni węgla brunatnego „Ościsłowo”.

21 września Jacek Kulik reprezentował WZP Lewiatan na posiedzeniu Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Poznaniu, poświęconemu analizie sytuacji na lokalnych rynkach pracy subregionu konińskiego.

25 września Jacek Silski reprezentował WZP Lewiatan na Polsko-Nigeryjskim Forum Gospodarczym oraz na otwarciu targów POLAGRA.

26 września Jacek Silski reprezentował WZP Lewiatan w centralnych obchodach Dnia Krajowej Administracji Skarbowej.

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater