Aktywność Zarządu

25 lipca Jacek Silski przewodniczył posiedzeniu prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Poznaniu. Spotkanie było poświęcone omówieniu postępowań gospodarczych w sądach, w tym KRS oraz rynkowi pracy w kontekście tendencji spadku bezrobocia.

Tego dnia odbyło się także comiesięczne posiedzenie Zarządu WZP Lewiatan z udziałem wszystkich Członków Zarządu.

27 lipca Jacek Silski wziął udział w seminarium „Konsekwencje ruchu bezwizowego dla polskiej gospodarki, rynek pracy i turystyka”, organizowanym przez Polsko-Ukraińską Izbę Gospodarczą w Warszawie.

W dniach od 30 lipca do 5 sierpnia Jacek Silski reprezentuje WZP lewiatan na VIII Międzynarodowym Interdyscyplinarnym Seminarium Naukowym Idee – Człowiek – Filozofia w Starym Sączu.
http://www.seminarium.stary.sacz.pl/pl/98654/0/Program.html

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater