Aktywność Zarządu

19 czerwca Jacek Kulik reprezentował WZP Lewiatan na konferencji DOŚWIADCZENIA W REALIZACJI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W POWIĄZANIU Z RYNKIEM PRACY, zorganizowanej przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu, członka WZP Lewiatan.

22 czerwca:

– Jacek Silski wziął udział w posiedzeniu Rady Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, które poświęcone było m. in. zaopiniowaniu projektu planu finansowego WOW NFZ na 2018 rok,

– Jacek Kulik wziął udział w spotkaniu konsultacyjnym Komitetu Monitorującego WRPO,

– odbyło się posiedzenie Rady WZP Lewiatan, w którym uczestniczyli Jacek Silski, Izabella Macionga i Jacek Kulik.

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater