Aktywność Zarządu

17 maja Zbigniew Stochalski reprezentował WZP Lewiatan na Gali z okazji Dni Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, a Jacek Kulik wziął udział w roboczym spotkaniu konsultacyjnym Komitetu Monitorującego WRPO.

18 maja Zbigniew Stochalski wziął udział w posiedzeniu Prezydium Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Poznaniu, poświęcone zaopiniowaniu nowych kierunków kształcenia zawodowego.

19 maja Adam Wize wziął udział wykładzie Wydziału Prawa i Administracji UAM pt. „Upadłość konsumencka”.

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater