Aktywność Zarządu

26 kwietnia Jacek Silski i Zbigniew Stochalski reprezentowali WZP Lewiatan na Gali Lewiatana. (Więcej)

28 kwietnia Jacek Silski wziął udział w spotkaniu z Ministrem Zdrowia Konstantym Radziwiłłem oraz Podsekretarzem Stanu Piotrem Gryzą, dotyczącym Systemu Podstawowego Szpitalnego Zabezpieczenia Świadczeń Opieki Zdrowotnej.

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater