Aktywność Zarządu

7 maja Jacek Silski reprezentował WZP Lewiatan na koncercie majowym UAM

Więcej

9 maja Jacek Kulik uczestniczył w spotkaniu przedstawicieli związków zawodowych z wielu krajów europejskich organizowanym przez KK NSZZ „Solidarność” pt. „Udział stron dialogu społecznego w procesie usprawnienia systemu edukacji”, a Jacek Silski – w comiesięcznym posiedzeniu Rady Programowej TVP Poznań.

10 maja Jacek Silski reprezentował WZP Lewiatan na uroczystościach otwarcia Międzynarodowych Targów Energetyki EXPOPOWER, połączonego z wręczeniem Złotych Medali MTP i i nagród Acanthus Aureus
Więcej

11 maja Jacek Silski spotkał się w Ministerstwie Rozwoju z Z-cą Dyrektora Departamentu Współpracy Międzynarodowej Wojciechem Pobóg-Pągowskim. Tematem spotkania był wniosek WZP Lewiatan, dotyczący wsparcia polskich eksporterów przez służby dyplomatyczne.
Pismo

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater