Aktywność Zarządu

28 marca Andrzej Drygas, Doradca Zarządu WZP Lewiatan, wziął udział w spotkaniu grupy ds. promocji Komitetu ds. Ekonomii Społecznej. W ramach spotkania poruszono m. in. temat pomocy podmiotom ekonomii społecznej w składaniu ofert dla biznesu.

30 marca odbyło się posiedzenie Zarządu WZP Lewiatan.

30 marca Jacek Kulik wziął udział w konsultacjach, dotyczących nowych metod kształcenia na Politechnice Poznańskiej.

31 marca Izabella Macionga reprezentowała WZP Lewiatan na seminarium „Udział pracodawców w systemie egzaminów zawodowych”, zorganizowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjna w ramach projektu Rozwój banków zadań do egzaminu zawodowego. Celem projektu jest stworzenie nowych zadań na egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, odzwierciedlających realne potrzeby rynku pracy.

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater