Aktywność Zarządu

14 lutego Jacek Kulik wziął udział w posiedzeniu Komitetu Monitorującego WRPO 2014-2020. Spotkanie było poświęcone m. in. zmianie Kryteriów Wyboru Projektów dla wybranych poddziałań/działań WRPO +2014 EFS oraz rocznych planów działania na 2017 r. dla projektów współfinasowanych z EFS.

15 lutego:
– Jacek Silski reprezentował WZP Lewiatan na spotkaniu noworocznym Korpusu Konsularnego Miasta Poznania, zorganizowanym przez MTP. Na spotkaniu tym dokonano także podsumowania dokonań MTP w 2016 r.
Ponadto, Jacek Silski udzielił Teleskopowi wywiadu na temat znaczenia i roli Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego (obejrzyj), a Jacek Kulik wywiadu dotyczącego wynagrodzeń w Wielkopolsce (obejrzyj).

16 stycznia Andrzej Drygas – Doradca Zarządu WZP Lewiatan wziął udział w spotkaniu Zespołu Synergii Lokalnej, działającym przy Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Poznaniu. Zadaniem Zespołu jest promocja z zakresu ekonomii społecznej.

17 lutego:
– Jacek Silski reprezentował WZP Lewiatan na otwarciu Targów Tour Salon oraz na wieczorze branżowym połączonym z Galą wręczenia Złotych Certyfikatów Polskiej Organizacji Turystycznej, a Izabella Macionga – na seminarium WZP Lewiatan „Zmiany w prawie pracy obowiązujące od dnia 1 stycznia 2017 r.”
– Jacek Kulik udzielił TV Trwam wywiadu na temat Mleczarni Naramowice.

20 lutego:
– Jacek Silski, jako Przewodniczący Wielkopolskiej Rady Dialogu Społecznego w Poznaniu, uczestniczył w posiedzeniu Prezydium Rady.

– Jacek Kulik, jako członek Rady Programowej, i Izabella Macionga reprezentowali WZP Lewiatan na konferencji „Kooperacja przedsiębiorstw i jej znaczenie dla konkurencyjności gospodarki lokalnej i krajowej”. (czytaj więcej)

21 lutego:
– odbyło się posiedzenie Zarządu WZP Lewiatan
– Jacek Kulik, reprezentował WZP Lewiatan na XVII Gali „WIARYGODNY PARTNER W BIZNESIE”

22 lutego:
– Jacek Kulik wziął udział w posiedzeniu Prezydium Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Poznaniu, poświęconej utworzeniu nowych kierunków kształcenia oraz omówieniu propozycja planu pracy Rady na 2017 r.
– Paweł Florkiewicz poprowadził spotkanie grupy eksperckiej WZP Lewiatan ds. biogazowni

23 lutego:
– Jacek Silski wziął udział w konferencji programowej w ramach przygotowań do Narodowego Kongresu Nauki DOSKONAŁOŚĆ NAUKOWA – JAK RÓWNAĆ DO NAJLEPSZYCH na UAM
– Paweł Florkiewicz reprezentował WZP Lewiatan na uroczystości wręczenia nagród laureatom konkursu „Pracodawca organizator pracy bezpiecznej” oraz „Dyplomów PIP”.

25 lutego Jacek Silski, Izabella Macionga i Adam Wize reprezentowali WZP Lewiatan na Balu Seledynowym na UEP.

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater