Aktywność Zarządu

7 października Jacek Silski reprezentował WZP Lewiatan na inauguracji roku akademickiego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Dniu Budowlanych oraz uroczystości sukcesyjnej firmy NOVOL.

10 października Jacek Silski wziął udział w otwarciu Międzynarodowego Kongresu Ochrony Środowiska ENVICON (więcej) oraz w posiedzeniu Rady Programowej TVP Poznań, która była poświęcona omówieniu ramówki, stanu ośrodka i kondycji finansowej TVP Poznań.

Tego samego dnia Jacek Kulik reprezentował WZP Lewiatan na spotkaniu inauguracyjnym grupy roboczej interesariuszy projektu COMPLETE IN „Konkurencyjne obszary poprzez internacjonalizację: konkurencyjność MŚP w zglobalizowanych regionach”, organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Lokalna Grupa Interesariuszy projektu COMPLETE IN to regionalne partnerstwo, skupione na wspieraniu wielkopolskich MŚP w ekspansji na rynki zagraniczne.

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater