Aktywność Zarządu

W dniu 25 września Jacek Kulik reprezentował WZP Lewiatan na Walnym Zebraniu Delegatów Regionu Wielkopolska NSZZ Solidarność. (zdjęcie)

30 września Jacek Silski reprezentował WZP Lewiatan na Inauguracji 90. roku akademickiego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu (więcej) oraz 1 października na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza.

Ponadto, 1 października Jacek Silski wziął udział w konferencji „Jak wzmocnić pozycję podatnika wobec organów podatkowych? Doświadczenia niemieckie. Planowane zmiany w prawie polskim”, zorganizowanej pod patronatem WZP Lewiatan.

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater