Aktywność Zarządu

30 października Jacek Kulik reprezentował WZP Lewiatan na spotkaniu zorganizowanym przez europosłankę Agnieszką Kozłowską-Rajewicz. Spotkanie było poświęcone zagadnieniom, dotyczącym kształcenia dualnego. (Więcej)

Z kolei Jacek Silski, 30 października, wziął udział Dniu Budowlanych 2015, zorganizowanym przez Wielkopolską Izbę Budownictwa.

4 grudnia Krystyna Woźniak i Jacek Kulik wystąpili w ramach poznańskiej edycji autorskiego projektu Grupy Progres „Kurs na HR”, prezentując tematy:
Krystyna Woźniak „Kształcenie dualne. Odpowiedź na wyzwania rynku pracy”, a Jacek Kulik – „Rynek pracownika w Wielkopolsce. Perspektywa pracodawców”.

Tego samego dnia, tj. 4 grudnia Zbigniew Stochalski wziął udział w posiedzeniu Prezydium Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy. Celem spotkania było uzgodnienie porządku obrad plenarnego posiedzenia Rady, zaplanowanego na 1 grudnia br.

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater