Aktywność Zarządu

23 maja odbyło się pierwsze posiedzenie Zarządu WZP Lewiatan w nowym składzie.
Udział w spotkaniu wzięli wszyscy Członkowie Zarządu.

24 maja Jacek Silski reprezentował WZP Lewiatan na posiedzeniu Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego.

Spotkanie było poświęcone omówieniu następujących tematów: Regulamin WRDS oraz stanowiska oraz apel Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego (zagospodarowanie Dolnej Wisły, rewitalizacja międzynarodowej drogi wodnej E-40, stworzenie warunków do osiedlania się w Polsce osób ewakuowanych ze wschodniej Ukrainy).

W dniach 28 i 29 maja Jacek Silski wziął udział w pokazach lotniczych Aerofestival.
Relacja na: www.aerofestival.pl

30 maja Adam Wize reprezentował WZP Lewiatan na wykładzie Alberto Mingardiego, dyrektora generalnego włoskiego think – tanku Instituto Bruno Leoni.
Nagranie z wykładu http://www.stream1.pl/news/play/3077

31 maja Jacek Silski reprezentował WZP Lewiatan na spotkaniu „Indonezja – intrygująca różnorodność” w Ambasadzie Republiki Indonezji w Warszawie.

1 czerwca Jacek Silski wziął udział w spotkaniu na Politechnice Poznańskiej z rektorem Tomaszem Łodygowskim oraz posłem Bartłomiejem Wróblewskim. Spotkanie dotyczyło omówienia szczegółów spotkania z Tadeuszem Kościńskim – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju z przedsiębiorcami.

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater