Aktywność Zarządu

24 czerwca Jacek Kulik reprezentował WZP Lewiatan na uroczystej sesji Rady Miasta Oborniki w ramach „Dni Obornik”.
Czytaj więcej

27 czerwca Jacek Kulik wziął udział w Gali wręczenia nagród w konkursie filmowym Poznań ’56.
Czytaj więcej

28 czerwca odbyło się Walne Zgromadzenie Wielkopolskiej Federacji Pracodawców, w którym udział wzięli Jacek Silski oraz Zbigniew Stochalski.

Ponadto, tego dnia Jacek Silski wziął udział w uroczystościach z okazji 60. rocznicy Poznańskiego Czerwca ’56.
Czytaj więcej

29 czerwca odbyło się posiedzenie Rady Związku z udziałem Jacka Silskiego, Zbigniewa Stochalskiego, Izabelli Maciongi i Jacka Kulika oraz posiedzenie Zarządu z udziałem w/w oraz Pawła Florkiewicza i Adama Wize.

30 czerwca Jacek Silski wziął udział w posiedzeniu Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, na której omówiono następujące tematy:

 • sytuacja pracownicza w ZE PAK
 • przyjęcie regulaminu Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Poznaniu
 • powołanie Zespołu do spraw Ochrony Zdrowia
  dyplom
  Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
  ul. Grunwaldzka 104
  60-307 Poznań
  tel. 61 657 60 51
  tel. 691 98 68 68
  biuro@wzp.org.pl
  www.wzp.org.pl
  konfederacja lewiatan
  Copyright by MindsEater