Aktywność Zarządu

18 listopada Jacek Kulik reprezentował WZP Lewiatan na konferencji Wojewódzkiego Urzędu Pracy „Krajowy Fundusz Szkoleniowy – kształcenie ustawiczne pracowników wielkopolskich firm” (więcej),

a 19 listopada – na uroczystości wręczenia certyfikatów Towarzystwa im. H. Cegielskiego.

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater