Aktywność Zarządu

26 listopada Jacek Kulik wziął udział w roboczym spotkaniu konsultacyjnym Komitetu Monitorującego WRPO, dotyczącego kryteriów wyboru projektów w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater