Aktywność Zarządu

27.11. Zbigniew Stochalski reprezentował Zarząd WZP Lewiatan na jubileuszu 25.lecia Banku SGB SA i Spółdzielczej Grupy Bankowej.

W dniach od 27-28.11. Jacek Kulik i Małgorzata Animucka wzięli udział w wyjazdowym spotkaniu Władz i Kluczowych Członków Konfederacji Lewiatan w Ossie. W ramach spotkania odbyły się: otwarte posiedzenie Rady Głównej i Rady Regionów Lewiatana, panele dyskusyjne oraz spotkanie z Piotrem Dudą.

01.12. Jacek Kulik reprezentował WZP Lewiatan na posiedzeniu Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy. Głównym tematem spotkania była prezentacja stanu wdrażania Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w zakresie powierzonym do realizacji WUP w Poznaniu.

03.12. Członkowie Zarządu uczestniczyli w posiedzeniu Zarządu Wielkopolskiej Federacji Pracodawców oraz Zarządu WZP Lewiatan.

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater