Aktywność Zarządu

11 grudnia odbyła się:

  • Gala Plebiscytu Głosu Wielkopolskiego „Dobre Wielkopolskie”, w której udział wzięła Krystyna Woźniak;
  • spotkanie wigilijne Krajowej Izby Doradców Podatkowych, w którym udział wziął Zbigniew Stochalski;
  • spotkanie wigilijne firmy Zephyr Polska Sp. z o.o., na którym WZP Lewiatan reprezentowała Małgorzata Animucka.

12 grudnia odbyło się spotkanie mikołajkowe, które poprowadził Jacek Kulik. (więcej)

14 grudnia Jacek Kulik wziął udział w spotkaniu grupy ds. finansowania i sieciowania Komitetu ds. Ekonomii Społecznej.

15 grudnia Jacek Silski:

  • spotkał się z Marszałkiem Markiem Woźniakiem, w trakcie którego omówiono tematy, dotyczące Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, kwestii atrakcyjności inwestycyjnej Wielkopolski oraz kryteriów wyboru uczestników misji gospodarczych z organizacji gospodarczych;
  • wziął udział w spotkaniu przedświątecznym członków sądów konkursowych Konkursu o Złoty Medal.

16 grudnia Jacek Silski, Zbigniew Stochalski i Jacek Kulik uczestniczyli w spotkaniu sygnatariuszy Porozumienia Wielkopolskich Pracodawców, dotyczącym Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego.

18 grudnia Jacek Kulik reprezentował WZP Lewiatan na spotkaniu wigilijnym Nadwiślańskiego Związku Pracodawców w Bydgoszczy.

21 grudnia Jacek Silski reprezentował WZP Lewiatan na spotkaniu wigilijnym Wielkopolskiej Izby Budownictwa.

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater