Aktywność Zarządu

8 stycznia Jacek Silski reprezentował WZP Lewiatan na Koncercie Noworocznym, organizowanym przez Prezydenta Miasta Poznania. (więcej)

9 stycznia – na Spotkaniu Noworocznym Marszałka Województwa Wielkopolskiego (więcej)

11 stycznia – na Koncercie Noworocznym UAM.

11 stycznia Jacek Silski i Zbigniew Stochalski uczestniczyli w spotkaniu z Pawłem Szałamachą, Ministrem Finansów.

12 stycznia Jacek Silski uczestniczył w posiedzeniu Rady Regionów.

13 stycznia odbyło się posiedzenie Zarządu WZP Lewiatan, w którym uczestniczyli: Jacek Silski, Jacek Kulik i Krzysztof Kłosowicz.

14 stycznia wszyscy Członkowie Zarządu WZP Lewiatan byli gospodarzami Spotkania Nowowrocznego.

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater