Aktywność Zarządu

31 stycznia Jacek Silski reprezentował WZP Lewiatan na Spotkaniu Noworocznym Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej.


Relacja
Foto

1 lutego Jacek Silski wziął udział w comiesięcznym posiedzeniu Rady Programowej TVP Poznań.

2 lutego Jacek Silski, jako Prezydent Porozumienia Wielkopolskich Pracodawców, prowadził spotkanie z Tadeuszem Dziubą, posłem PiS. (więcej)

3 lutego Jacek Silski, Krystyna Woźniak i Jacek Kulik wzięli udział w spotkaniu Rady Związku WZP Lewiatan. (więcej).
W trakcie spotkania omówiono, m. in. kwestie, związane z Walnym Zgromadzeniem Członków WZP Lewiatan.

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater