Aktywność Zarządu

12 lutego Jacek Silski reprezentował WZP Lewiatan na Gali Tour Salon MTP.

15 lutego Jacek Silski wziął udział w spotkaniu z dr Andrzejem Malinowskim, Prezydentem Pracodawcy RP, który omówił temat „Przedsiębiorczość w Polsce i warunki jej rozwoju”.
Spotkanie zorganizowało Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Wielkopolski, zrzeszone w WZP Lewiatan.

18 lutego Jacek Silski reprezentował WZP Lewiatan na spotkaniu z Wojewodą Wielkopolskim, zorganizowanym w ramach Porozumienia Wielkopolskich Pracodawców.

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater